Contact

Adres: Kapelstraat 74, 8450 Bredene GPS 181 (rechtover het Europa Hotel).

Handbooggilde Sint-Sebastiaan Bredene. 

Het Bestuur:

Ereleden